عراق امروز
مجموعه پنج قسمتی که به سفارش معاونت سیاسی صدا و سیما (گروه تولید برنامه های مستند سیاسی) تولید شده است. این مجموعه مستند درباره اتفاق هایی است که با حمله آمریکا به عراق در سال های 2007 تا 2012 در این کشور اتفاق افتاده است.
گالری عکس
ویدئو

تهیه کننده:

محمد صراف

کارگردان و تدوین:

علی حمید

تصویربردار:

هادی بهروز

تدوین:

علی حمید

مدیر تولید عراق:

منتظری

کانال:

1

مدت زمان:

40 دقیقه

سال تولید:

1390