در همسایگی آتش
مجموعه ی سیزده قسمتی که به معرفی پالایشگاه های شرکت ملی نفت ایران می پردازد.
گالری عکس
ویدئو

تهیه کننده:

محمد صراف

مازیار هاشمی

کارگردان:

بیژن اعرابی

شاهو زندی

مجری:

مازیار هاشمی

تصویربردار:

: وحید نجف زاده

حامد فرشته حکمت

هادی لشکری

تدوین:

حمید شهبازی

مدیرتولید:

هادی زارع

مدت زمان:

45 دقیقه

سال تولید:

1389