علامت سؤال
علامت سوال مجموعه ای پنجاه ودو قسمتی درباره موضوعاتی مانند خانواده، دانش آموز، معلم و... است. این مجموعه همچنین درباره ساختار آموزشی آموزش وپرورش و بررسی نقاط ضعف و قوت این وزارت خانه می پردازد.
گالری عکس
ویدئو

تهیه کننده:

محمد صراف

کارگردان:

شاهو زندی

بیژن اعرابی

مجری:

ابوالفضل آقاخانی

تصویر برداران:

هادی لشکری

بیژن اعرابی

تدوین:

مهدی زیدی

حمید شهبازی

مدیر تولید:

هادی زارع

کانال:

2

مدت زمان:

40 دقیقه

سال تولید:

1389-1390