لبنان 2006
این فیلم در خلال جنگ 33 روزه در لبنان ساخته شده است. ماجرای این فیلم ماجرای گروهی از جوانان لبنانی است که هرکدام از مذاهب و طوایف متفاوتی هستند اما در یکی از پارک های بیروت جمع شده اند و به جنگ زدگانی که از جنوب به سمت بیروت می آیند پناه داده و با آذوقه هایی که جمع آوری می کنند از آنها حمایت می نمایند.
گالری عکس
ویدئو

کارگردان:

محمد صراف

تصویربردار:

امیرحسین نوروزی

محمد صراف

تهیه کننده:

حبیب والی نژاد

مدیرتولید:

ابوالفضل دبیرچی لو

کانال:

1

مدت زمان:

30 دقیقه

سال تولید:

1385