مرگ آگاهی
«مرگ آگاهی» مستندی است که بر اساس سخنان سید شهیدان اهل قلم، مرتضی آوینی ساخته شده است. در این فایل ویدئویی، سخنانی از این شهید بزرگوار، درباره مرگ آگاهی را از زبان و سیمای خودش مشاهده می کنید.
گالری عکس
ویدئو

تهیه کننده:

هادی صراف

کارگردان:

هادی صراف

مدیرتولید:

شاهرخ کافی

سفارش:

سازمان فرهنگی هنری اوج

کانال:

1

مدت زمان:

6 دقیقه

سال تولید:

1385