اجلاس زنان و بیداری اسلامی
پیدایش موج بیداری اسلامی و تحولات شکل گرفته در پهنه جغرافیای جهان اسلام، دبیرخانه دائمی مجمع جهانی بیداری اسلامی را بر آن داشت که در جهت تبیین نقش زن مسلمان در رسیدن انقلاب ها به اهداف خود اجلاس «زنان و بیداری اسلامی» را برگذار کند. نقش آفرینی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و انقلابی زنان در حرکت بیداری اسلامی و آسیب شناسی (ضعف ها و تهدیدها) زنان مسلمان در نهضت بیداری اسلامی از جمله موضوع های مورد بحث در این اجلاس بودند.
گالری عکس
ویدئو

تهیه کننده:

محمد صراف

کارگردان:

محمد صراف

مدیرتولید:

سیدمیلاد پیغمبرزاده

سفارش:

مجمع جهانی زنان و بیداری اسلامی

مدت زمان:

4 دقیقه

سال تولید:

1391