سالار
مجموعه 5 قسمتی درباره ی مصرف بهینه ی سوخت خودرو است.
گالری عکس
تهیه کننده:

هادی صراف

کارگردان:

سید محمد پیغمبرزاده

تدوین:

آیدین افخمی

مدیرتولید:

سفارش:

شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی

کانال:

3

مدت زمان:

5 دقیقه

سال تولید:

1386