امضا
موضوع برنامه 52 قسمتی «امضا» بررسی تاریخ معاصر است. مهمان های این برنامه از شخصیت های سیاسی، فرهنگی، علمی و ورزشی هستند. مهمانان این مجموعه فرهیختگانی مانند علی نصیریان، فتحعلی اویسی، پروفسور دینانی و دکتر داریوش فرهود بودند.
گالری عکس
ویدئو

تهیه کننده:

محمد صراف

کارگردان:

کیهان شادور

سردبیر و مجری:

احسان کرمی

تدوین:

سارا کلاله

مدیرتولید:

سیدمیلاد پیغمبرزاده

کانال:

3

مدت زمان:

70 دقیقه

سال تولید:

1394