عبارت های ساده
مجموعه ای 6 قسمتی است و به گونه ای طراحی شده تا مخاطب پیام مهم فیلم های کوتاه را دریافت کند. در این مجموعه از یک موقعیت جذاب برای تاثیرگذاری بیشتر برلی انتقال پیام های اخلاقی، رفتاری یا اجتماعی استفاده شده است.
گالری عکس
ویدئو

تهیه کننده:

محمد صراف

کارگردان:

وحید شیخلر

تدوین:

امیرحسین آهنج

تصویر بردار:

هادی بهروز

صدابردار:

امیر ترکمن

مدیرتولید:

سیدمازیار هاشمی

سفارش:

ناجا

کانال:

2

مدت زمان:

2 دقیقه

سال تولید:

1389