عبارت های ساده
مجموعه ای30 قسمتی است و به گونه ای طراحی شده تا مخاطب پیام فیلم های کوتاه را دریافت کند. در این مجموعه از یک موقعیت جذاب برای تاثیرگذاری بیشتر برای انتقال پیام های اخلاقی، رفتاری یا اجتماعی استفاده شده است.
گالری عکس
ویدئو

تهیه کننده:

محمد صراف

کارگردان:

کیارش اسدی زاده

شاهرخ کافی

وحید شیخلر

محمد صراف

آیدین افخمی

تصویر بردار:

هادی بهروز

صدابردار:

امیر ترکمن

مدیرتولید:

سیدمازیار هاشمی

سیدمیلاد پیغمبرزاده

کانال:

3

مدت زمان:

2 دقیقه

سال تولید:

1390-1391