اقلیم آبی پارس
مستندی که به سفارش نیروی دریایی جمهوری اسلامی ساخته شده است. در این مجموعه تاریخچه و چرایی پیدایش نیروی دریایی را از زبان دریاداران می شنویم.
گالری عکس
ویدئو

تهیه کننده:

محمد صراف

کارگردان:

مهدی شامحمدی

تصویر بردار:

هادی بهروز

تدوین:

محمد مهدی شامحمدی

نویسنده:

مهدی شامحمدی

ایثار قنواتی

تصویرسازی:

سید محمد پیغمبرزاده

مدیرتولید:

افشین علیزادی

سفارش:

اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی

کانال:

3

مدت زمان:

15 دقیقه

سال تولید:

1388