میعاد
مستندی شش قسمتی که به سفارش گروه حماسه و دفاع شبکه یک تولید شد. این مجموع شامل زندگی نامه ی شهیدان تهرانی، دقایقی، دل آذر، شوشتری، صادقی و وکیلی فین است.
گالری عکس
ویدئو

تهیه کننده:

محمد صراف

کارگردان:

محمد صراف

تصویر بردار:

هادی بهروز

تدوین:

محمد صراف

مدیرتولید:

سیدمیلاد پیغمبرزاده

کانال:

1

مدت زمان:

30 دقیقه

سال تولید:

1391