الفبای عشق
مستندی که به سفارش بنیاد آزادگان در شهر دزفول تهیه شده است. این مستند زندگی اهالی جنگ زده ی شهر دزفول را به تصویر می کشد و از نوع زندگی و امرار معاش آنها و خانواده ی شهدا می گوید.
تهیه کننده:

علی محمد ذوالفقاری

محقق:

محمد صراف

کارگردان:

محمد صراف

تصویر بردار:

هادی بهروز

تدوین:

محمد صراف

نویسنده:

نیره رهبرفر

مدیرتولید:

وحید شیلخر

کانال:

1

مدت زمان:

35 دقیقه

سال تولید:

1384