نسیم حیات
مجموعه ی چهار قسمتی است که اتفاقات جنگ 33روزه لبنان را از زبان بازماندگان و خانواده ی قربانیان روایت می کند.
ویدئو

تهیه کننده:

سلیم غفوری

کارگردان:

محمد صراف

وحید فرجی

تصویر بردار:

محمد صراف

وحید فرجی

تدوین:

محمد صراف

محمد حریری

کانال:

1

سال تولید:

1386