حاج صمد
در این مستند با حاج صمد عکاس جنگ همراه می شویم که به منطقه ی کردستان برگشته است، محلی که در طی جنگ تحمیلی در آنجا حضور داشت. در این سفر ضمن بازگویی خاطراتش با کوهنوردان و اهالی دامنه ی کوه شاهو به گفت وگو می نشیند.
گالری عکس
ویدئو

تهیه کننده:

محمد صراف

کارگردان:

شاهرخ کافی

تصویر بردار:

علی حمید

هادی بهروز

تدوین:

علی حمید

مدیر تولید:

اسماعیل جعفری

سفارش:

مرکز آفرینش های فرهنگی هنری بسیج

کانال:

5

مدت زمان:

30 دقیقه

سال تولید:

1388