علیرضا
مستند «علیرضا» که به سفارش مرکز آفرینش های فرهنگی هنری بسیج تولید شده است روایت جنگ است در منطقه ی کردستان از زبان اهالی منطقه و هم رزمان علیرضا.
گالری عکس
ویدئو

تهیه کننده:

محمد صراف

کارگردان:

مهدی شاه محمدی

نویسنده:

محمد رضاپور

تصویر بردار:

هادی بهروز

علی حمید

تدوین:

مرتضی پایه شناس

مدیر تولید:

اسماعیل جعفری

کانال:

5

مدت زمان:

30 دقیقه

سال تولید:

1388