یار صادق
این مستند در چهار قسمت به بخشی از دوران کودکی، تحصیلات و مبارزه های سیاسی آیت الله مهدوی کنی می پردازد.
گالری عکس
تهیه کننده:

محمد صراف

کارگردان:

محمد صراف

تدوین:

سارا کلاله

تصویر برداری:

وحید نجف زاده

هادی بهروز

نویسنده:

مرتضی قاضی

محقق:

مرتضی قاضی

گوینده متن:

سیدمازیار هاشمی

مدیرتولید:

سید میلاد پیغمبرزاده

کانال:

3

مدت زمان:

30 دقیقه

سال تولید:

1393