ترانه های کوچک غربت
مجموعه ای چهار قسمتی است که به سفارش بنیاد آزادگان تولید شده است. «فصل عاشقی»، «آن سوی میله ها»، «شهید لشکری» و «شهید فاتح» چهار قسمت این مجموعه هستند. در این مستند ها روایت زندگی، جهاد و شهادت چند شهید را از زبان خانواده و هم رزمانشان می شنویم.
گالری عکس
ویدئو

تهیه کننده:

محمد صراف

کارگردان:

وحید زارع زاده

تصویربردار:

محمد علی شیرزادی

گلاره کاکاوند

مدیرتولید:

مازیار هاشمی

کانال:

5

مدت زمان:

30 دقیقه

سال تولید:

1389