کلیپ و تیزر
موسسه فرهنگی و دیجیتال «آینه جادو» در مدت فعالیت خود از سال 1387 تا به امروز، با موسسه‌ها و ارگان‌های مختلف، در زمینه‌ برگذاری همایش، بزرگداشت و... همراهی و همکاری داشته است. این همکاری در برخی موارد ساخت تیزر و کیلپ‌های مختلف برای معرفی، آگاه سازی مخاطب و کلیپ‌های ویدئویی ویژه‌ یک همایش خاص بوده است.